Tag Archives: Mosquito State (2020)

Mosquito State (2020)
3.8

Mosquito State (2020)

ริชาร์ด โบคา (โบ คเนปป์) นักวิเคราะห์ข้อมูลของวอลล์สตรีทที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ได้มองเห็นรูปแบบที่เป็นลางร้าย ...