Tag Archives: Fistful of Vengeance (2022) กำปั่นคั่งแค้น

Fistful of Vengeance (2022) กำปั่นคั่งแค้น
0

Fistful of Vengeance (2022) กำปั่นคั่งแค้น

ปฏิบัติการทวงแค้นล่าฆาตกรในกรุงเทพฯ ของไค มือสังหารพลังเหนือมนุษย์ กลายเป็นการต่อสู้เพื่อกอบกู้โลกจากภัยแห่งอดีตกาล