Touch Your Heart: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote
สล็อตออนไลน์

ยุนซอเป็นนักแสดงชื่อดังก็จริง แต่เธอก็ต้องพักงานจากวงการแสดงไปเพราะมีเรื่องฉาว เธอจึงไปหานักเขียนบทชื่อดังเพื่อขอรับบท นักเขียนบทจึงเสนอบทให้เธอโดยมีข้อแม้อย่างหนึ่ง เธอจึงต้องไปหาประสบการณ์มารับบทนี้โดยการไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายเป็นเวลาสามเดือน เพื่อบทนี้แล้ว ยุนซอเลยได้จับพลัดจับผลูไปเป็นเลขานุการให้ทนายควอนจองรก..

  • 1 - 1
    EP1 May. 31, 2023
  • 1 - 2
    EP2 May. 31, 2023
  • 1 - 3
    EP3 May. 31, 2023
  • 1 - 4
    EP4 May. 31, 2023
  • 1 - 5
    EP5 May. 31, 2023
  • 1 - 6
    EP6 May. 31, 2023
  • 1 - 7
    EP7 May. 31, 2023
  • 1 - 8
    EP8 May. 31, 2023
  • 1 - 9
    EP9 May. 31, 2023
  • 1 - 10
    EP10 May. 31, 2023
  • 1 - 11
    EP11 May. 31, 2023
  • 1 - 12
    EP12 May. 31, 2023
  • 1 - 13
    EP13 May. 31, 2023
  • 1 - 14
    EP14 May. 31, 2023
  • 1 - 15
    EP15 May. 31, 2023
  • 1 - 16
    EP16 May. 31, 2023