Dexter Season 8: Season 8

Your rating: 0
7 1 vote
สล็อตออนไลน์

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

 • 8 - 1
  Ep1 Jun. 04, 2023
 • 8 - 2
  Ep2 Jun. 04, 2023
 • 8 - 3
  Ep3 Jun. 04, 2023
 • 8 - 4
  Ep4 Jun. 04, 2023
 • 8 - 5
  Ep5 Jun. 04, 2023
 • 8 - 6
  Ep6 Jun. 04, 2023
 • 8 - 7
  Ep7 Jun. 04, 2023
 • 8 - 8
  Ep8 Jun. 04, 2023
 • 8 - 9
  Ep9 Jun. 04, 2023
 • 8 - 10
  Ep10 Jun. 04, 2023
 • 8 - 11
  Ep11 Jun. 04, 2023
 • 8 - 12
  Ep12 จบ Jun. 04, 2023